Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

 


 

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kartuzach

bryg. Janusz Kobiela


Telefon:
58 681 13 57 wew. 23
58 694 44 23
Fax: 58 685 30 55

E-mail:
jrg.kartuzy@straz.gda.pl

 


 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kartuzach

asp. sztab. Jarosław Bronk


Telefon:
58 681 13 57 wew. 32
Fax: 58 685 30 55

E-mail:
jrg.kartuzy@straz.gda.pl

Godziny urzędowania:
7.30 – 15.30

 


 

Zmiana I

asp. sztab. Kazimierz Gliniecki – dowódca zmiany
st. asp. Andrzej Brylowski – zastępca dowódcy zmiany
asp. Florian Klinkosz – dowódca zastępu
st. ogn. Rajmund Magulski – dowódca zastępu
asp. Łukasz Ropel – dowódca zastępu
mł. asp. Przemysław Jalowski – starszy ratownik
st. ogn. Grzegorz Drywa – ratownik-kierowca
ogn. Mariusz Dejk – starszy operator sprzętu specjalnego
ogn. Michał Synakowski – ratownik
ogn. Wojciech Sobisz – ratownik
mł. ogn. Sławomir Szmuda – ratownik-kierowca
mł. ogn. Bartosz Dawidowski – ratownik
mł. ogn. Dariusz Pakur – ratownik
st. sekc. Mateusz Bela – ratownik
st.str. Las Robert – stażysta

 


 

Zmiana II

st. asp. Zdzisław Kwidziński – dowódca zmiany
asp. Marcin Megier – zastępca dowódcy zmiany
st. asp. Jarosław Wica – dowódca zastępu
st. ogn. Grzegorz Liegmann – dowódca zastępu
mł. asp. Damian Wenta – ratownik
st. ogn Stanisław Szwaba – starszy operator sprzętu
st. ogn. Janusz Paczoska – starszy operator sprzętu specjalnego
st. ogn. Łukasz Halman – starszy operator sprzętu specjalnego
st. ogn. Andrzej Skrzypkowski – ratownik-kierowca
ogn. Daniel Błonk – ratownik-kierowca
ogn. Michał Frankowski – ratownik
ogn. Radosław Lipiński – ratownik
mł. ogn. Marcin Ptach – ratownik
mł. ogn. Mateusz Wojtala – ratownik
st. sekc. Michał Kąkol – ratownik

 


 

Zmiana III

asp.sztab. Krzysztof Pobłocki – zastępca dowódcy zmiany
st. ogn. Adam Płotka – dowódca zastępu
st. ogn. Andrzej Wolski – dowódca zastępu
asp. Adam Skrzypkowski – dowódca zastępu
st. ogn. Tomasz Węsiora – starszy operator sprzętu specjalnego
st. ogn. Daniel Lewna – operator sprzętu specjalnego
ogn. Janusz Grotha – ratownik-kierowca
mł. asp. Radosław Stenka – ratownik
mł. asp. Albert Sepczyński – ratownik
ogn. Marcin Lica – ratownik
ogn. Karol Roszkowski – ratownik
mł. ogn. Krzysztof Olszewski – ratownik
st. sekc. Mateusz Bela – ratownik
st. str. Jacek Staubach – stażysta

 


Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji pomocniczych prowadzonych działań ratowniczych,
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
  w ramach odwodów operacyjnych,
 5. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym,
 6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania
  w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,
  w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
 8. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG,
 9. prowadzenie doskonalenia zawodowego,
 10. udział w aktualizacji:
 • stanu gotowości operacyjnej,
 • procedur ratowniczych,
 • dokumentacji operacyjnej,

11. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

12. wykonywanie zadań określonych w art. 14 ust. 1 a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2018 r., poz. 620 ze zmianami) w zakresie współpracy z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

13. współpraca ze służbami wynikająca z innych aktów prawnych (min. Ustawy o działaniu antyterrorystycznym).