Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

 


 

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kartuzach

mł. bryg. Janusz Kobiela


Telefon:
58 681 13 57 wew. 23
58 694 44 23
Fax: 58 685 30 55

E-mail:
jrg.kartuzy@straz.gda.pl

 


 

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kartuzach

asp. sztab. Jarosław Bronk


Telefon:
58 681 13 57 wew. 33
58 694 44 33
Fax: 58 685 30 55

E-mail:
jrg.kartuzy@straz.gda.pl

Godziny urzędowania:
7.30 – 15.30

 


 

Zmiana I

asp. sztab. Kazimierz Gliniecki – dowódca zmiany
st. asp. Andrzej Brylowski – zastępca dowódcy zmiany
st. asp. Jarosław Wica – dowódca zastępu
st. ogn. Rajmund Magulski – dowódca zastępu
asp. Łukasz Ropel – dowódca zastępu
mł. asp. Przemysław Jalowski – starszy ratownik
ogn. Mariusz Dejk – starszy operator sprzętu specjalnego
st. ogn. Daniel Lewna – operator sprzętu specjalnego
ogn. Wojciech Sobisz – ratownik
mł. ogn. Radosław Lipiński – ratownik
mł. ogn. Sławomir Szmuda – ratownik-kierowca
mł. ogn. Bartosz Dawidowski – ratownik
mł. ogn. Dariusz Pakur – ratownik
st. sekc. Mateusz Bela – ratownik
str. Las Robert – stażysta

 


 

Zmiana II

st. asp. Zdzisław Kwidziński – dowódca zmiany
asp. mgr Marcin Megier – zastępca dowódcy zmiany
st. ogn. Grzegorz Liegmann – dowódca zastępu
asp. Florian Klinkosz – dowódca zastępu
st. ogn Stanisław Szwaba – starszy operator sprzętu
st. ogn. Janusz Paczoska – starszy operator sprzętu specjalnego
st. ogn. Łukasz Halman – starszy operator sprzętu specjalnego
st. ogn. Andrzej Skrzypkowski – ratownik-kierowca
mł. ogn. Daniel Błonk – ratownik-kierowca
mł. asp. Radosław Stenka – ratownik
ogn. Michał Frankowski – ratownik
ogn. Michał Synakowski – ratownik
mł. ogn. Marcin Ptach – ratownik
mł. ogn.. Mateusz Wojtala – ratownik
st. sekc. Michał Kąkol – ratownik

 


 

Zmiana III

asp. sztab. Marek Krefta – dowódca zmiany
st. asp. Krzysztof Pobłocki – zastępca dowódcy zmiany
st. ogn. Adam Płotka – dowódca zastępu
st. ogn. Andrzej Wolski – dowódca zastępu
mł. asp. inż. Adam Skrzypkowski – dowódca zastępu
st. ogn. Dariusz Hirsz – starszy operator sprzętu specjalnego
st. ogn. Tomasz Węsiora – starszy operator sprzętu specjalnego
st. ogn. Grzegorz Drywa – ratownik-kierowca
mł. ogn. Janusz Grotha – ratownik-kierowca
mł. asp. Damian Wenta – ratownik
mł. asp. Albert Sepczyński – ratownik
ogn. Marcin Lica – ratownik
ogn. Karol Roszkowski – ratownik
mł. ogn. Krzysztof Olszewski – ratownik
st. str. Jacek Staubach – stażysta

 


Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej należy:

 1. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. Dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. Wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. Wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 5. Wykonywanie podstawowych czynności ratowniczo – gaśniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa chemicznego, technicznego, wodnego, medycznego;
 6. Przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 7. Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 8. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, poprzez udział w ćwiczeniach na obiektach;
 9. Realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
 10. Prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 11. Udział w aktualizacji:
  – stanu gotowości operacyjnej,
  – procedur ratowniczych,
  – dokumentacji operacyjnej;
 12. Udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;