Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych

Starszy Technik

st. ogn. Justyna Gewily


Telefon:
58 681 13 57 wew. 22, 45
58 694 44 22, 58 694 44 45
Fax: 58 685 30 55

E-mail:
pok.kartuzy@straz.gda.pl


Starszy Specjalista

Dominika Górska

Telefon:
58 681 13 57 wew. 22, 45
58 694 44 22, 58 694 44 45
Fax: 58 685 30 55

E-mail:
pok.kartuzy@straz.gda.pl


Zadania Sekcji ds. Organizacyjno-Kadrowych:

W zakresie spraw organizacyjnych:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego,
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego,
 4. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej,
 5. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 6. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego
 7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej,
 8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej,
 9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej,
 10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej,
 11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.

W zakresie spraw kadrowych:

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego,
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym Dowódcy Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej,
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej,
 4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,
 5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,
 6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów rencistów komendy powiatowej,
 7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
 8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
 9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,
 10. realizowanie zadań kadrowo-mobilizacyjnych określonych odrębnymi przepisami.