Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

 

Telefon alarmowy:
998

dla osób niesłyszących poprzez SMS na numer 781 900 998

Dyżurni Operacyjni:

st.kpt. Marek Pruszak

 

asp. sztab. Ireneusz Felskowski

 

asp.sztab. Sławomir Joskowski

 

mł. asp. Paweł Gawin

 

st. ogn. Marek Trepczyk

 

 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego wchodzi w skład Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego sprawuje st.kpt. Marek Szwaba.

Służba pełniona jest w systemie zmianowym:
24 godziny służba – 48 godzin wolne

 


 

Zadania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego:

 1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i analizowanie oraz przekazywanie bieżących i okresowych informacji o zdarzeniach wymagających podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
 2. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i analizowanie stanu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.
 3. Dysponowanie i koordynacja sił i środków ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiednich służb specjalistycznych przewidzianych do współdziałania przy likwidacji pożarów, klęsk żywiołowych, innych zdarzeń oraz ich skutków a będących w dyspozycji SKKP.
 4. Współdziałanie z kierującymi akcją ratowniczą w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych.
 5. Śledzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w aspekcie ich rozwoju oraz zapewnienie niezbędnych sił i środków do ich prowadzenia.
 6. Dokonywanie bieżącej analizy zjawisk powodujących konieczność podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.
 7. Współpraca z SKKW w zakresie wymiany informacji operacyjnych.
 8. Współdziałanie z SKKW i SKKP/M w czasie działań ponad powiatowych.
 9. Współdziałanie z instytucjami szczebla powiatowego w wypracowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania.
 10. Dysponowanie specjalistów z terenu powiatu do działań w przypadkach tego wymagających.
 11. Aktualizacja danych operacyjnych i dokumentacji SKKP.
 12. Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem SKKP