Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach

Adres:
ul. 3 Maja 16 A
83-300 Kartuzy
Telefon:
58 681-13-58
58 694-44-44
Fax:
58 685-30-55

Telefon alarmowy: 998

dla osób niesłyszących poprzez SMS na numer: 781-900-998

Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach

bryg. Romuald Pituła Telefon:
58 681-13-57 wew. 20
58 694-44-20
E-mail:
sekretariat.kartuzy@straz.gda.pl

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Dowódca JRG w Kartuzach
mł. bryg. inż. Janusz Kobiela
Telefon:
58 681 13 57 wew. 23
58 694 44 23
E-mail:
jrg.kartuzy@straz.gda.pl
Zastępca dowódcy JRG w Kartuzach
asp. sztab. Jarosław Bronk
Telefon:
58 681 13 57 wew. 33
58 694 44 33
E-mail:
jrg.kartuzy@straz.gda.pl

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Z-ca Naczelnika Wydziału
st.kpt. mgr inż. Marek Szwaba
Telefon:
58 681 13 57 wew. 41
58 694 44 41
E-mail:
pr.kartuzy@straz.gda.pl
Starszy Inspektor
asp. Marek Kwidziński
Telefon:
58 681 13 57 wew. 42
58 694 44 42
E-mail:
pr.kartuzy@straz.gda.pl
Technik
Aleksandra Richert
Telefon:
58 681 13 57 wew. 22
58 694 44 22                     E-mail:
pr.kartuzy@straz.gda.pl

Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

Kierownik Sekcji
mł. bryg. inż. Wojciech Markowski
Telefon:
58 681 13 57 wew. 25
58 694 44 25
E-mail:
pz.kartuzy@straz.gda.pl
Młodszy Specjalista
mł. kpt. mgr inż. Adrian Kopczyński
Telefon:
58 681 13 57 wew. 24
58 694 44 24
E-mail:
adrian.kopczynski@straz.gda.pl

Sekcja ds. Finansowych

Główny Księgowy
kpt. mgr Justyna Bladowska
Telefon:
58 681 13 57 wew. 30
58 694 44 30
E-mail:
pf.kartuzy@straz.gda.pl
Zastępca Głównego Księgowego
mgr Marzena Zaworska
Telefon:
58 681 13 57 wew. 31
58 694 44 31
E-mail:
pf.kartuzy@straz.gda.pl

Sekcja ds. Kwatermistrzowskich

Główny Specjalista
mgr Ewelina Witka
Telefon:
58 681 13 57 wew. 36
58 694 44 36
E-mail:
pt.kartuzy@straz.gda.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Technicznych

Starszy Technik
st. ogn. mgr Joanna Kobiela
Telefon:
58 681 13 57 wew. 35
58 694 44 35
E-mail:
ptt.kartuzy@straz.gda.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno-Kadrowych

Starszy Technik
st. ogn. mgr Justyna Gewily
Telefon:
58 681 13 57 wew. 22, 45
58 694 44 22, 58 694 44 45
E-mail:
pok.kartuzy@straz.gda.pl