Narada roczna w zakresie ochrony ppoż powiatu kartuskiego

21 stycznia 2017 roku w remizie OSP w Szymbarku, odbyła się roczna narada w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu kartuskiego.

W naradzie uczestniczyli Poseł na sejm pani Dorota Arciszewska – Mielewczyk, p.o. zastępcy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku bryg. Piotr Socha, komendant powiatowy PSP w Kartuzach bryg. Edmund Kwidziński, starosta kartuski pani Janina Kwiecień, władze samorządowe gmin, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele Związku OSP RP, kadra dowódcza KP PSP w Kartuzach, prezesi i naczelnicy 52 jednostek OSP powiatu kartuskiego.

W ramach narady komendant powiatowy PSP w Kartuzach oraz kierownicy komórek przedstawili stan organizacyjny ochrony przeciwpożarowej powiecie, a także działalność operacyjną i prewencyjną zrealizowaną w roku 2016. Wyposażenie jednostek OSP w 2016 roku zostało wzbogacone o 3 średnie i 2 lekkie nowe samochody pożarnicze. Dodatkowo zakupiono 4 zestawy ratownictwa drogowego. Do dyspozycji strażaków w Żukowie oddano nową remizę spełniającą wymagania w zakresie bazy lokalowej jednostki OSP. Wspomniane inwestycje zrealizowano przy udziale lokalnych samorządów oraz dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Narada była okazją do przekazania podziękowań dla strażaków za zaangażowanie w działania na rzecz ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska. Podziękowania i wyrazy szacunku zostały przekazane m.in. przez panią poseł, p.o. zastępcę pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz władze samorządowe.