Egzamin ze szkolenia specjalistycznego w zakresie ratownictwa technicznego

W dniu 18.02.2017 r. w Sulęczynie odbył się egzamin ze szkolenia specjalistycznego w zakresie ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP. Strażacy zostali poddani sprawdzianowi wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznego wykorzystaniu. Oceny dokonała komisja składająca się z funkcjonariuszy KP PSP
w Kartuzach. Dodatkowe kwalifikacje z zakresu ratownictwa technicznego uzyskało 32 druhów powiatu kartuskiego.