Nabór do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Kartuzach

1. Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w KP PSP w Kartuzach na stanowisku związanym bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

Ogłoszenie 1

2. Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w KP PSP w Kartuzach na stanowisko
administracyjno-biurowe.

Ogłoszenie 2