Ogłoszenie o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu postępowania

1. Ogłoszenie o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu postępowania naboru do pełnienia służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, na stanowiskach związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych

Ogłoszenie o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu postępowania naboru do pełnienia służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, na stanowiskach związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych

2. Ogłoszenie o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu postępowania naboru do pełnienia służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, na stanowisko administracyjno-biurowe

Ogłoszenie o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu postępowania naboru do pełnienia służby przygotowawczej w KP PSP w Kartuzach – stanowisko administracyjno – biurowe