Ogłoszenie o zakwalifikowaniu kandydatów do VII etapu postępowania czyli ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej przez komisję lekarską, na stanowiskach związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych w Komendzie Powiatowej PSP w Kartuzach

Ogłoszenie o zakwalifikowaniu się kandydatów do VII etapu postępowania czyli ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej przez komisję lekarską