Ćwiczenia na obiekcie – Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie 09.05.2017r.

W dniu 09.05.2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie przeprowadzono ćwiczenia na obiekcie połączone z praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji.

Przyjęto założenie, że na II piętrze wybuchł pożar, następnie uruchomiony został system sygnalizacji pożaru. Konserwator podjął nieudaną próbę ugaszenia pożaru w zarodku i powiadomił dyrektora placówki. Kolejno dyrektor zarządził ewakuację całego obiektu i powiadomił straż pożarną.

W ćwiczeniach czynny udział wzięły zastępy GBA i SH z JRG w Kartuzach oraz GBA z OSP w Przodkowie. Ćwiczenie polegało na rozwinięciu linii gaśniczych, sprawieniu podnośnika, następnie ewakuacji i udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Po zakończeniu ćwiczeń dla mieszkańców placówki i opiekunów przeprowadzono pogadankę na temat ochrony ppoż. w domach opieki społecznej.