ZDANIE I OBJĘCIE OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W KARTUZACH

St. bryg. Edmund Kwidziński po niespełna czterdziestu pięciu latach służby z dniem 30 czerwca 2017 roku przeszedł na zasłużone zaopatrzenie emerytalne.

St. bryg. Edmund Kwidziński Podjął służbę w dniu 01 września 1972 r. w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem 12 czerwca 1974 r. W dniu 15 czerwca 1974 r. podjął służbę w Kartuzach a stanowisku oficera ds. zapobiegania pożarom.

W 1986 r. ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

1977 r. zajął stanowisko oficera ds. operacyjno-szkoleniowych, pełniąc również obowiązki Z-cy Komendanta Rejonowego, a w latach 1992 – 1993 na stanowisku Dowódcy JRG.
W 1993 r. został powołany na stanowisko Komendanta Rejonowego następnie w 1999r. Komendanta Powiatowego PSP w Kartuzach, którą to funkcję pełni do dnia 29.06.2017r.

Za swoje zasługi i wzorową służbę był wielokrotnie odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi, między innymi:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi,
 • Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
 • Złoty Znak Związku,
 • Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego,
 • Odznaka Honorowa „Zasłużony Krwiodawca Ziemi Gdańskiej”,
 • Kryształowe Serce,
 • Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu,
 • Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,

Za służbę i poświęcenie dla ochrony przeciwpożarowej odchodzącemu na emeryturę podczas uroczystego apelu dziękowali m.in.:

 • Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pani Dorota Arciszewska Mielewcyk,
 • pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Pan st.bryg. Tomasz Komoszyński,
 • starosta kartuski Pani Janina Kwiecień,
 • burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu
 • przedstawiciele władz ZOSP RP powiatu kartuskiego
 • funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach.

Pomorski komendant wojewódzki st.bryg. Tomasz Komoszyński z dniem 30 Czerwca 2017 roku powierzył obowiązki komendanta powiatowego PSP w Kartuzach mł.bryg. Romualdowi Pituła, który dotychczas pełnił funkcję naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego w Komendzie Powiatowej PSP w Kartuzach.

Mł. bryg. Romuald Pituła  podjął służbę w tut. Komendzie w 1996 r. po ukończeniu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, na stanowisku dowódcy zastępu.

W od października 1996 r. w podziale bojowym, następnie od listopada 1998 r. pełnił służbę na samodzielnym stanowisku pracy ds. planowania operacyjnego natomiast w latach 1999 – 2007 na następujących stanowiskach :

 • inspektor,
 • starszy inspektor,
 • kierownik sekcji.

Od 01 września 2007 r.pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego. W trakcie pełnienia służby uzupełnił kwalifikacje – ukończył studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony informacji niejawnych i wiadomości prawnie chronionych oraz studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z działaniami ratowniczymi.

Za swoje zasługi został wyróżniony następującymi odznaczeniami :

 • Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,
 • Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”,
 • Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.