Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

W dniu 4 lica 2017 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Szczególną uwagę należy zwrócić na rozdział 6, gdzie mowa jest o współpraca w ramach posiadanych sił i środków z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji KSRG 2017