Profil na twitterze Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach

W celu lepszego dostępu do informacji o działalności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w powiecie kartuskim, Komenda Powiatowa PSP w Kartuzach, utworzyła profil na portalu twitter. Zachęcamy do obserwowania naszego profilu, na którym pojawiać się będą informacje o ważniejszych akcjach i wydarzeniach.