Dofinansowanie z WFOSiGW na doposażenie KP PSP w Kartuzach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach Otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pod nazwą „doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych” W ramach dotacji zakupiono dwa komplety ubrań ochronnych do pracy w wodzie.
Koszt kwalifikowany zadania – 6592,80 zł
kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – 4320,00 zł dof. na realizację zadań bieżących
środki własne wnioskodawcy – 2272,80 zł
Sprawozdanie z realizacji zadania dofinansowanego z WFOŚiGW
www.wfos.gdansk.pl