Dotacje dla jednostek OSP powiatu kartuskiego przyznane w 2017 roku

Dla jednostek OSP powiatu kartuskiego zostały przyznane środki finansowe w ramach dotacji na funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek spoza KSRG.

Łącznie do jednostek z budżetu państwa trafiły środki finansowe w wysokości 403194 zł.

Kwota ta została rozdysponowana na następujące zadania:

  1. Jednostki OSP KSRG:

– inwestycje budowlane (remonty strażnic)                          – 103250

– sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej                                 – 31208

– wyposażenie osobiste i ochronne strażaków                      – 39942

– sprzęt informatyki i łączności                                                – 2250

                                                                                razem:   176650

2. Jednostki OSP spoza KSRG

– inwestycje budowlane (remonty strażnic)                              – 27598

– lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Mojuszu  – 150000

– wyposażenie osobiste i ochronne strażaków                          – 10152

– sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej                                     – 35174

– sorbent i dyspergenty                                                                  – 3620

                                                                                 razem:   226544 zł