Ślubowanie uczniów klas mundurowych ZSZiO w Żukowie

W dniu 04.10.2017r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie ślubowanie złożyło 63 uczniów klas mundurowych.

W uroczystości uczestniczyli:

  1. mł. bryg. Romuald Pituła – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach
  2. Andrzej Kiełkowski – Komendant Powiatowy Policji w Kartuzach
  3. Pan Bogdan Łapa – Wicestarosta Powiatu Kartuskiego
  4. Pan Wojciech Kankowski – Burmistrz Gminy Żukowo
  5. ppłk SG Wiesław Wręczyński – Komendant placówki Straży Granicznej w Gdyni
  6. mjr SG Mirosław Tomkiewicz – Zastępca Komendanta placówki Straży Granicznej w Gdańsku
  7. kpt.    SG Jarosław Rywalski wraz z  Orkiestrą Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku
  8. nawigator Dariusz Demski – Inspektor Bezpieczeństwa Lotów Marynarki Wojennej
  9. insp. Marek Olczyk – Komendant Strzeleckiej Obrony Wybrzeża
  10. dr Dominika Myślińska – Prodziekan ds. społecznych w Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku

Zajęcia programowe w klasach mundurowych obejmują m.in. zagadnienia z wiązane z ochroną przeciwpożarową. które w ramach stosownego porozumienia prowadzone są we współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.