Przekazanie kalendarzy strażackich do placówek oświatowych

W dniu 29 listopada rozpoczęto akcję profilaktyczno-edukacyjną połączoną z przekazywaniem kalendarzy strażackich do placówek oświatowych.

W trakcie spotkań w szkołach przeprowadzono szkolenia z gronem pedagogicznym oraz pogadanki z uczniami. Zachęcano również do udziału w konkursach kalendarzowych ogłoszonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej .