Pismo Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w MSWiA

Pismo Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z zestawieniem dotacji udzielonych jednostkom ochotniczych straży pożarnych w woj. pomorskim w latach 2015 – 2017.

Pismo Sekretarza Stanu w MSWiA