Eliminacje powiatowe OTWP

06 kwietnia w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach odbyły sie eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W zmaganiach udział wzięło 44 zawodników w trzech kategoriach wiekowych. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: mł.kpt. Adrian Kopczyński – przewodniczący, mł.bryg. Wojciech Markowski, dh Jarosław Wydrowski, dh Franciszek Trzebiatowski, p. Faustyna Rychert. Po części pisemnej składającej się z dwudziestu pytań testowych,  pięć osób z każdej grupy wiekowej, które uzyskało największą liczbę punktów  przystąpiło do finału, składającego się z trzech pytań ustnych.

Klasyfikacja Końcowa przedstawia sie następująco:

I grupa wiekowa (10-13)):

I. miejsce – Maciej Malotka-Trzebiatowski

II. miejsce – Anna Witos

III. miejsce – Paweł Zaborowski

II grupa wiekowa (14-16):

I. miejsce – Zuzanna Bronk

II. miejsce – Jakub Etmański

III. miejsce – Dominik Cybula

III grupa wiekowa (17-19):

I. miejsce – Maksymilian Penkowski

II. miejsce – Zuzanna Kroenka

III. miejsce – Mateusz Cechica-Wensierski

Laureaci poszczególnych grup będą reprezentować powiat kartuski na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 21 kwietnia 2018 r. w CEiPR w Szymbarku.