POWIERZENIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W KARTUZACH

14 sierpnia 2018 roku pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Kartuzach mł. bryg. Leszkowi Formela.