ODPRAWA KADRY KIEROWNICZEJ PSP WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

5 września 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku miała miejsce odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego.

Podczas spotkania omówionono szereg tematów związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej. Następnie pomorski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński mianował bryg. Mariana Hincę na naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP oraz powierzył:

  • mł. bryg. Ewie Bukowskiej pełnienie obowiązków zastępcy naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego,
  • st. kpt. Dawidowi Główczeskiemu pełnienie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Lęborku.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: Sławomir Nagalski