SZKOLENIE Z PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

18 października 2018 r. grupa strażaków PSP i OSP z terenu powiatu kartuskiego wzięła udział w szkoleniu z zakresu zagrożeń jakie mogą się pojawić przy pracy w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem. Szkolenie odbyło się na poligonie szkoleniowym ENERGA-OPERATOR SA w Straszynie. W ramach szkolenia uczestnicy pogłębili wiedzę z zakresu:

  • rodzajów sieci i urządzeń  energetycznych,
  • zagrożeń od urządzeń energetycznych podczas gaszenia pożarów,
  • stref pracy w pobliżu napięcia 0,4 kV, 15 kV, 110 kV,
  • niebezpiecznych napięć krokowych i dotykowych,
  • przeprowadzania akcji ratowniczej lub gaśniczej we współpracy ze służbami energetycznymi ENERGA-OPERATOR SA.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwo ukończenia szkolenia oraz upominki przygotowane przez ENERGA-OPERATOR SA.