NOWY SAMOCHÓD DLA OSP PRZODKOWO

7 grudnia 2018 roku w siedzibie OSP Przodkowo, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Man.

W uroczystości udział wzięli:

  • gen. brygadier Leszek Suski – komendant główny PSP,
  • nadbryg. Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki PSP,
  • Dariusz Drelich – wojewoda pomorski,
  • bryg. Romuald Pituła – komendant powiatowy PSP w Kartuzach,
  • Mieczysław Woźniak – przewodniczący rady powiatu kartuskiego,
  • Andrzej Wyrzykowski – wójt gminy Przodkowo,
  • ks. Wacław Mielewczyk – proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja w Przodkowie.

Łączny koszt zakupu pojazdu to 1 041 810 zł. Montaż finansowy z: krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – 150 000 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 200 000 zł, urzędu gminy Przodkowo – 640 000 zł, środków własnych OSP – 21 810 zł oraz środków finansowych w dyspozycji komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego – 30 000 zł.

Po zakończonej uroczystości zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić Muzeum Pożarnictwa im. Leona Deyka w Przodkowie.

Czytaj też: Express kaszubski – OSP Przodkowo ma nowy samochód. Kosztował ponad 1 mln zł

Czytaj też: Kartuzy.info – Przodkowo. Strażacy z nowym ciężkim wozem ratowniczo-gaśniczym

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: Kartuzy.info