WIZYTA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP W KP PSP KARTUZY

7 grudnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach odbyło się spotkanie komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego ze zmianą służbową JRG.
Podczas wizyty, komendant główny PSP zapoznał się z: warunkami bytowymi w komendzie, prowadzonymi pracami remontowymi w obiekcie oraz  przedstawił założenia ustawy modernizacyjnej (rozdział środków finansowych na remonty, zakupy pojazdów gaśniczych oraz podwyżki dla funkcjonariuszy).
W spotkaniu obok komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego wzięli udział: pomorski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński oraz komendant powiatowy PSP bryg. Romuald Pituła.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: KP PSP Kartuzy