ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH

W związku ze zbliżającym się okresem noworoczno – karnawałowym Komenda Powiatowa PSP w Kartuzach przypomina o najważniejszych zasadach bezpiecznego użytkowania materiałów pirotechnicznych.

 • nabywania środków pirotechnicznych może dokonywać osoba, która ukończyła 18 lat;
 • środki pirotechniczne nie powinny być przechowywane w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach;
 • dokonuj zakupów materiałów i wyrobów pirotechnicznych wiadomego pochodzenia;
 • środki pirotechniczne należy przechowywać w miejscach suchych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu do nich dzieci;
 • osoby niepełnoletnie mogą posługiwać się środkami pirotechnicznymi tylko pod dozorem osoby dorosłej;
 • podczas posługiwania się takimi wyrobami trzeba dostosować się do wymogów bezpieczeństwa zawartego w instrukcji używania wyrobu;
 • używać zawsze na otwartym terenie, z dala od budynków oraz innych obiektów budowlanych – szczególnie tych o konstrukcji palnej;
 • bezwzględnie nie odpalać w miejscach gdzie obowiązuje zakaz posługiwania się otwartym ogniem np. stacje paliw, składowiska materiałów palnych itp.;
 • nie celować w ludzi, nie odpalać w pobliżu ludzi, zachowywać bezpieczną odległość;
 • raz odpalonego środka pirotechnicznego, który nie zadziałał nie próbować odpalać ponownie;
 • nie odpalać materiałów pirotechnicznych wewnątrz pomieszczeń;
 • nie odpalać materiałów pirotechnicznych uszkodzonych;