NAGRODA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP

19 grudnia 2018 r. podczas zmiany służby komendant powiatowy PSP w Kartuzach bryg. Romuald Pituła wręczył decyzję komendanta głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego w sprawie przyznania nagrody pieniężnej za wzorowe wykonywanie zadań służbowych.
Nagrodę otrzymał mł. bryg. Wojciech Markowski – kierownik sekcji KP PSP w Kartuzach.