PRZEKAZANIE SAMOCHODÓW DLA OSP CHWASZCZYNO

26 kwietnia 2019 roku na placu przed remizą OSP Chwaszczyno odbyła się  uroczystość poświęcenia i przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes, oraz przekazania samochodu kwatermistrzowskiego marki Renault Kangoo, który do tej pory eksploatowany był w KP PSP w Kartuzach.

W uroczystości udział wzięli:
– st. bryg. Piotr Socha – zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
– bryg. Romuald Pituła – komendant powiatowy PSP w Kartuzach,
– Pan Piotr Fikus – wicestarosta powiatu kartuskiego,
– Pan Wojciech Kankowski – burmistrz gminy Żukowo,
– dh Edmund Kwidziński – dyrektor wykonawczy zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku
– przedstawiciele Nadleśnictw, władz samorządowych, darczyńcy,
– członkowie zarządu gminnego oraz prezesi i członkowie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Żukowo,
– zaproszone delegacje, goście, mieszkańcy Chwaszczyna.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie otrzymała nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 4,3/16 Mercedes za łączną kwotę 899 376 zł. Montaż finansowy:
– dotacja komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego dla jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – 150 000 zł,
– Starostwo Powiatowe w Kartuzach – 50 000 zł,
– gmina Żukowo – 550 000 zł,
– środki własne OSP pochodzące od darczyńców – 149 376 zł.