SZKOLENIE Z ZAKRESU DZIAŁAŃ PRZY MATERIAŁACH WYBUCHOWYCH I PIROTECHNICZNYCH

6 czerwca 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kartuzach odbyło się szkolenie z zakresu działań przy materiałach wybuchowych i pirotechnicznych. Zajęcia poprowadził Przemysław Jakusz, biegły sądowy z zakresu chemii, materiałów wybuchowych, broni i balistyki w pancerzach ochronnych. W szkoleniu udział  wzięli przedstawiciele wszystkich jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa pomorskiego oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku na czele ze st. bryg. Piotrem Sochą, zastępcą pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

W trakcie szkolenia omówiono następujące tematy:
– ogólne zagadnienia związane z materiałami wybuchowymi i wyrobami pirotechnicznymi,
– transport drogowy towarów niebezpiecznych z uwzględnieniem materiałów wybuchowych,
– prezentacja mapy zagrożeń materiałami niebezpiecznymi i pozostałościami wojen na przykładzie województwa pomorskiego.
Na zakończenie przeprowadzono pokaz praktyczny – wykonanie badań porównawczych z wykorzystaniem różnych materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.