LIST SEKRETARZA STANU MSWIA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO DO PREZESÓW, NACZELNIKÓW, DRUHEN I DRUHÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH