Nowy wóz strażacki dla OSP Kłosowo

10 października 2019 r.  o godz. 16 miała miejsce uroczystość przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłosowie. Samochód został przekazany zgodnie z decyzją pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Tomasza Komoszyńskiego za zgodą komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Leszka Suskiego.

Dowódcą uroczystości był dh Marcin Litwin a gospodarzem Wójt Gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski.

Poświęcenia samochodu dokonał ksiądz proboszcz Józef Kuchta.

Podczas uroczystości nadbryg. Tomasz Komoszyński wręczył również promesę na kwotę 70 000 złotych na dofinansowanie przedsięwzięcia ze strony komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu terenowego wraz z zestawem łodzi motorowej z przyczepką transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stężycy.

W uroczystości udział wzięli:

– Pan Dariusz Drelich, wojewoda pomorski,

– Pan nadbryg. Tomasz Komoszyński, pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

– Pan bryg. Romuald Pituła, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach,

– Pan Roman Dambek, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego,

– Pan Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo,

– Pani Katarzyna Rynkiewicz, zastępca wójta gminy Stężyca,

– Pan Andrzej Deyk, komendant gminny ZOSP w Przodkowie,

-Pan Andrzej Trun, prezes OSP w Stężycy,

– Pani Beata Krauza, sołtys Kłosowa,

-Druhowie OSP Kłosowo oraz OSP Stężyca.

 

 

 

 

Opracowanie: Dominika Górska, Komenda Powiatowa PSP w Kartuzach

Zdjęcia: Pani Beata Krauza sołtys Kłosowa