Przekazanie maseczek przez OSP Pomieczyno na rzecz KP PSP w Kartuzach

9 kwietnia 2020 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Pomieczynie /gmina Przodkowo/ przekazała na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach 500 sztuk maseczek jednorazowych. Przekazania w imieniu Zarządu OSP dokonał naczelnik dh. Sławomir Szmuda (na zdjęciu po lewej stronie) na ręce Dowódcy JRG, bryg. Janusza Kobieli.

Dziękujemy za ten miły gest i pamięć wobec naszej komendy całemu Zarządowi OSP w Pomieczynie na czele z prezesem dh. Ireneuszem Drążkowskim.