Zbiórka z okazji Dnia Strażaka

4 maja 2020 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach została przeprowadzona zbiórka z okazji Dnia Strażaka. Podczas uroczystości zostały odczytane decyzje, rozkazy o nadaniu odznaczeń, awansów i wyróżnień nagrodami finansowymi.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda, za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa odznaczył:

– Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, st. ogn. Justynę Gewily,

– Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, st. kpt. Marka Szwabę.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu za osiągnięcia na rzecz ochrony przeciwpożarowej nadał:

– Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, st. asp. Jarosławowi Wicy.

W korpusie oficerów na stopień kapitana awansowano:

– mł. kpt. Adriana Kopczyńskiego.

W korpusie aspirantów na stopień starszego aspiranta awansowano:

– asp. Marka Kwidzińskiego.

W korpusie podoficerów na stopień ogniomistrza awansowano:

– mł. ogn. Bartosza Dawidowskiego,

– mł. ogn. Krzysztofa Olszewskiego,

– mł. ogn. Marcina Ptacha,

– mł. ogn Sławomira Szmudę,

– mł. ogn Mateusza Wojtalę.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Andrzej Bartkowiak, wyróżnił nagrodą uznaniową mł. asp. Przemysława Jalowskiego.

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, st. bryg. Piotr Socha, za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych wyróżnił nagrodą pieniężną następujących strażaków:

– mł. bryg. Wojciecha Markowskiego,

– st. kpt. Marka Szwabę,

– st. asp. Jarosława Wicę,

– mł. ogn. Mateusza Wojtalę.

Opracowanie: Dominika Górska KP PSP w Kartuzach

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kartuzach