Nowy namiot pneumatyczny dla KP PSP w Kartuzach

18 maja 2020 roku Komenda Powiatowa PSP w Kartuzach otrzymała nowy namiot pneumatyczny wraz z wyposażeniem. Zakup realizowany był przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP ze środków rezerwy celowej Skarbu Państwa.

Tego typu namioty mają bardzo szerokie spektrum zastosowania. Używane mogą być jako namioty ratownicze na miejscu działań, z przeznaczeniem na zabezpieczenie medyczne, kwatermistrzowskie, dowódczo-sztabowe, jako bazy grup poszukiwawczo-ratowniczych z funkcją socjalno-noclegową czy magazyn sprzętu.  

W obecnej sytuacji doskonale sprawdzają się jako tzw. bufory bezpieczeństwa przed wejściem do szpitali, czyli są wykorzystywane jako przyszpitalne izby przyjęć w celu wstępnej oceny osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem.

Namiot posiada niezbędne wyposażenie: nagrzewnicę z termostatem, niezależne oświetlenie, trzy różne możliwości zasilania w powietrze podczas rozstawiania oraz sprzęt logistyczny. Pozwala to na wykorzystanie namiotu jako schronienia podczas ewakuacji ludzi, zwłaszcza, gdy działania ratowniczo-gaśnicze są prowadzone długotrwale w warunkach zimowych. Całość zakupu opiewała na kwotę 53 945,34 zł.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Formela – KP PSP Kartuzy
Zdjęcia: archiwum KP PSP Kartuzy