NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY W OSP KOLONIA

 czerwca 2020 roku przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Koloni odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3/16 na podwoziu Volvo z napędem 4×4 miejscowej jednostce OSP.

W uroczystości udział wzięli: Dariusz Drelich, wojewoda pomorski; st. bryg. Piotr Socha, pomorski komendant wojewódzki PSP; st. bryg. Tomasz Siemiętowski, p.o. zastępcy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP; Marcin Osowski, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; bryg. Romuald Pituła, komendant powiatowy PSP w Kartuzach; przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji i służb współdziałających.

Koszt całkowity nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego to 759 894 zł, z czego: dofinansowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniosło 260 tys. zł, wsparcie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło 80 tys. zł, wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku to 20 tys. zł, kwota dofinansowania Starostwa Powiatu Kartuskiego wyniosła 50 tys. zł oraz Gmina Kartuzy przeznaczyła środki w wysokości 349 894 złotych.

Zdjęcie: kartuzy.info