PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRĘCZYŁ PROMESY NA ZAKUP NOWYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze trafią do strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego. 9 czerwca 2020 roku Prezydent Andrzej Duda wręczył promesy 25 pomorskim jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Oprócz Pana Prezydenta RP w uroczystym apelu udział wzięli Błażej Spychalski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP; Piotr Karczewski, doradca Prezydenta RP; Dariusz Drelich, wojewoda pomorski; st. bryg. Piotr Socha, pomorski komendant wojewódzki PSP oraz Bartłomiej Obajtek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Prezydent Andrzej Duda wręczył promesy w Nadleśnictwie Lipusz, gdzie – jak zwrócił uwagę – w czasie nawałnicy w sierpniu 2017 r. strażacy tego regionu dali przykład wielkiego bohaterstwa i oddania drugiemu człowiekowi.

– Dali przykład tego wszystkiego, co stanowi ideał służby – dodał Prezydent RP. – Teraz mam okazję za tamte dni i tamtą służbę powiedzieć: dziękuję!

Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak podziękował druhom OSP i podkreślił, że ich służba ma wielkie znaczenie dla budowy systemu bezpieczeństwa kraju, a druhowie ochotnicy są wszędzie tam, gdzie trzeba pomóc.

– Szanowny Panie Prezydencie, aby ratować życie ważny jest nie tylko potencjał ludzki, ale i sprzęt, który temu służy. To między innymi dzięki Pana aktywnemu działaniu udało się nam uzyskać dodatkowe środki na jego zakup. Zapewnione tak duże wsparcie finansowe pozwoli na zakup nowoczesnych wozów bojowych. Dzięki nim szybciej i sprawniej dotrzemy do ludzi potrzebujących pomocy – powiedział st. bryg. Piotr Socha, pomorski komendant wojewódzki PSP. Pomorski Komendant Wojewódzki PSP podczas swojego wystąpienia nawiązał do nawałnicy, która przeszła w województwie pomorskim w sierpniu 2017 roku, której Ofiary upamiętniono minutą ciszy.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego otrzymają 25 nowych,  ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Nowe samochody pozwolą strażakom ochotnikom jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców swoich Gmin. Zakupione wozy strażackie trafią zarówno do jednostek działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jak i poza nim.

Środki finansowe, które umożliwią zakupy pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostałe źródła finansowania to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów terytorialnych, środki z zakładów ubezpieczeń będące w gestii Komendanta Głównego PSP oraz środki własne jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W województwie pomorskim jest 588 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 230 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2019 roku strażacy ochotnicy na Pomorzu wyjeżdżali do działań ratowniczo-gaśniczych ponad 18 tys. razy.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRĘCZYŁ PROMESY NA ZAKUP NOWYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH DLA CHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRĘCZYŁ PROMESY NA ZAKUP NOWYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH DLA CHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRĘCZYŁ PROMESY NA ZAKUP NOWYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH DLA CHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRĘCZYŁ PROMESY NA ZAKUP NOWYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH DLA CHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRĘCZYŁ PROMESY NA ZAKUP NOWYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH DLA CHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRĘCZYŁ PROMESY NA ZAKUP NOWYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH DLA CHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRĘCZYŁ PROMESY NA ZAKUP NOWYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH DLA CHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRĘCZYŁ PROMESY NA ZAKUP NOWYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH DLA CHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRĘCZYŁ PROMESY NA ZAKUP NOWYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH DLA CHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRĘCZYŁ PROMESY NA ZAKUP NOWYCH SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH DLA CHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Opracowanie: st. kpt. Karina Stankowska – KW PSP Gdańsk
Zdjęcia: st. kpt. Marcin Wróblewski – KP PSP Chojnice