Ćwiczenia taktyczno-bojowe na terenie Leśnictwa Glinne

1-3 lipca roku na terenach Leśnictwa Glinne (powiat kartuski) odbywały się ćwiczenia taktyczno – bojowe w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego oraz podniesienia gotowości bojowej i zapoznania z obszarem działania. Tematem ćwiczeń było: Doskonalenie technik gaszenia pożarów na terenach leśnych.

Celem ćwiczeń było:

– doskonalenie zasad współdziałania jednostek PSP i OSP podczas działań związanych z gaszeniem pożarów lasów, sprawdzenie gotowości operacyjnej plutonów „Pożar” i „Wichura”,

– sprawdzenie funkcjonowania systemów łączności radiowej załóg OSP współpracujących ze sobą na terenie działań ratowniczych,

– doskonalenie umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi ze strony poszczególnych funkcyjnych PSP i OSP,

– sprawdzenie sprawności technicznej sprzętu, wyekwipowania, wyposażenia i wyszkolenia strażaków PSP i OSP,

– przećwiczenie procedur współdziałania ze służbami współpracującymi, lasy państwowe, zarządzanie kryzysowe,

– przypomnienie obowiązujących zasad bezpieczeństwa,

– zrealizowanie zagadnień wskazanych w piśmie z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku.

– praktyczne wykorzystanie namiotu pneumatycznego jako punktu medycznego.

W ćwiczeniach udział wzięły jednostki:

– JRG Kartuzy, KP PSP Kartuzy

– OSP Sierakowice,

– OSP Szymbark,

– OSP Somonino,

– OSP Przodkowo,

– OSP Miechucino,

– OSP Kożyczkowo,

– OSP Chmielno,

– OSP Reskowo,

– Osp Zawory.

Opracowanie: Dominika Górska KP PSP Kartuzy
Zdjęcia: KP PSP Kartuzy