Ochotnicza Straż Pożarna w Mściszewicach

Adres:  ul. Szkolna 10
        83-321 Mściszewice
E-mail: arkadiuszwiczkowski@wp.pl

Prezes: Brunon Klinkosz

Naczelnik: Arkadiusz Wiczkowski
Zastępca naczelnika: Marcin Klinkosz


Wyposażenie

MERCEDES LF-16 – GBAM 1,6/16+8 – rok produkcji 1980