Zasady organizacji łączności

Instrukcja w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej

Zasady organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych (tekst ujednolicony)

Metodyka postępowania podczas organizacji łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym

Zmiany w organizacji łączności – artykuł-komentarz

Organizacja łączności na potrzeby KDR – artykuł

Organizacja łączności – artykuł